Karibien kullet 04.06.19 - 5 gutter.

04.07.2019

- Honduras, Nassau, Cozumel, Bahamas, Aruba.


NO*Sevgi`s Honduras (Gutt) Rag a 04


NO*Sevgi`s Nassau (Gutt) Rag a 03


NO*Sevgi`s Cozumel (Gutt) Rag a


NO*Sevgi`s Bahamas (Gutt) Rag a 03


NO*Sevgi`s Aruba (Gutt) Rag a 04