Solo født 24.10.2020 (Mor: Demeter / Far: Oliver)

26.10.2020